Aktuality

Prerušená prevádzka materskej školy

Oznamujeme rodičom, že dňa 22.3.2018 (štvrtok) bude prerušená prevádzka materskej školy z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie. Za porozumenie ďakujeme.


NEMOCNICA U MEDVEDÍKA

Dňa 13.3.2018 (utorok) v doobedných hodinách prídu do našej materskej školy študenti medicíny so svojim projektom NEMOCNICA U MEDVEDÍKA. Je nutné aby si deti v tento deň priniesli do škôlky svoju obľúbenú plyšovú hračku (napr. medvedíka) ktorú budú liečiť.

Projekt - Nemocnica u medvedíka je inšpirovaná zahraničným projektom "Teddy bear hospital". Zámerom projektu je zbaviť detského pacienta strachu z bieleho plášťa, priblížiť deťom hravou formou prácu lekára a ukázať im, že lekár nie je nepriateľ, ale naopak - kamarát, ktorý chce pomôcť vyriešiť ich zdravotné problémy. Študenti medicíny pravidelne navštevujú materské školy kde sa s deťmi hrajú na fingovanú nemocnicu a liečia spolu plyšové hračky v nemocnici u medvedíka.

Viac sa o projekte dočítate na:

https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-1/article/nemocnica-u-medvedika-medici-univerzity-komenskeho-pomahaju-detom-zbavit-sa-strachu-z-lekaro/

alebo na FB - Nemocnica u medvedíka

Meranie zrakových parametrov pre deti v našej MŠ 

Milí rodičia,

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ponúka dňa 21.3.2018 (streda) v doobedných hodinách v priestoroch našej mš jedinečnú možnosť pre Vaše deti absolvovať bezplatné meranie zraku pomocou binokulárneho autorefraktometra Plusoptix.  Toto meranie je bezplatne vďaka finančnej podpore partnera projektu Zdravé oči už v škôlke. Pokiaľ súhlasíte s tým, aby Vaše dieťa meranie zrakových parametrov absolvovalo vyplňte formulár - informovaný súhlas (nájdete ho na nástenkách v šatniach).

Viac informácií o  tomto programe nájdete:

www.zdraveocivskolke.sk

KARNEVAL

Dňa 7.2.2018 (streda) od 9:30 sa bude konať v priestoroch materskej školy KARNEVAL (bez rodičov). Prosíme rodičov, aby v tento deň priniesli deťom do materskej školy masky a občerstvenie. Ďakujeme

Vianočné predstavenie pre dôchodcov

Všetkých srdečne pozývame na Vianočné predstavenie, ktoré sa bude konať v stredu 20.12.2017 o 10:00 v priestoroch haly na ihrisku. Pani učiteľky pripravujú s deťmi bohatý kultúrny program, ktorého súčasťou sú tance, básne, piesne. S pomocou pani učiteliek deti zhotovujú aj darčeky pre potešenie seniorov. 

Mikuláš v našej škôlke

Tento rok Mikuláš do našej materskej školy zavíta 8.12.2017 o 10:00 spolu s divadelným predstavením Červená čiapočka v podaní Stražanovho bábkového divadla.

Vírusová hepatitída typu A