AKTUALITY

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že na základe oznamu o prevádzke školských zariadení v obci Dubová vydaného zriaďovateľom, bude v čase od 22.12.2018 do 7.1.2019 prerušená prevádzka materskej školy.

Nástup detí do materskej školy bude 8.1.2019 - UTOROK.


Rekonštrukcia v MŠ

Počas letných prázdnin sa v materskej škole rekonštruovali priestory detských toaliet (oboch tried). 


POĎAKOVANIE

Nie slová, ale skutky sú tie, čo robia človeka človekom.Presvedčili sme sa o tom i my v našej MŠ.Aj medzi našimi rodičmi sa nájdu takí, ktorým záleží na prostredí, v ktorom ich deti trávia väčšiu časť dňa, radi pomôžu bez mihnutia oka. Vedia, že to robia pre naše a ich deti.Veľké poďakovanie preto patrí pánovi Erikovi Hagarovi, ktorý osadil zárubňu , ako aj nové dvere do mladšej vekovej skupiny.Pánovi Viliamovi Zacharovi, ktorý síce v MŠ už deti nemá, ale urobil murárske práce, nakoľko pri rekonštrukcii zárubne vypadol kus steny. Poďakovanie tiež patrí pánovi Michalovi Lukačovičovi, ktorý vyhotovil nové kryty na radiátory do obidvoch šatní zdarma. Pani Lukačovičovej, Gašparíkovej a rodine Holotovej ďakujeme za natieranie plota v našej záhrade. A pánovi Rastislavovi Hrdličkovi za lakovanie lavičky.

Ešte raz ĎAKUJEME - personál MŠ a deti.Vírusová hepatitída typu A