AKTUALITY

OZNAM

Oznamujeme rodičom,že dňa 20.9.2018 ( štvrtok) o 16:30 hod. sa bude konať  v materskej škole rodičovské združenie. Ďakujeme za účasť.


Rekonštrukcia v MŠ

Počas letných prázdnin sa v materskej škole rekonštruovali priestory detských toaliet (oboch tried). 


POĎAKOVANIE

Veľmi pekne ďakujeme pani Lucii Ružičkovej za pomoc pri natieraní preliezačiek a plota v MŠ , Petrovi Ružičkovi za náročnú opravu pieskoviska, Erikovi Hagarovi za upevnenie - zabetónovanie drevenej zostavy (šmykľavka a horolezecká stena), dokončenie strechy dreveného domčeka, mamičkám Stanke Tomašovičovej, Eve Lukačovičovej, Klaudii Voberovej, Eve Kenderessyovej za pomoc pri natieraní plota a Rudolfovi Dubanovi za zrezanie stromu.Vírusová hepatitída typu A