Denný harmonogram


Príchod detí do materskej školy

06:30 - 8:00

Desiata

9:00 - 09:30

Vzdelávacie aktivity

09:30 - 10:30

Obed

11:30 - 12:00

Pohybové aktivity

13:00 - 15:30

Olovrant

15:30 - 16:00

Krúžky a voľnočasové aktivity

16:00 - 18:00