Krúžky 

Aktuálne v školskom roku 2018/2019 budú v našej materskej škole realizované nasledujúce krúžky/aktivity:

- Tanečný krúžok

- Keramický krúžok

Uskutočňujeme jesennú, jarnú a letnú rekreačno-turistickú vychádzku, pri ktorej deti poznávajú krásu a bohatstvo prírody a zoznamujú sa s okolím obce, rozvíjame environmentálne cítenie detí.

Organizujeme divadelné predstavenia bábkohercov, na ktorých sa zúčastňujú aj žiaci ZŠ.

V decembri k nám tradične zavíta Stražanovo  bábkové divadlo s predstavením a deti navštívi Mikuláš, ktorý im rozdá darčeky.

Vianočnou besiedkou pre dôchodcov v spoločenskej sále ukončíme kalendárny rok.

Organizujeme pravidelne detský karneval, to sú najmä krásne masky, tanec, fotenie a bohaté občerstvenie, ktoré pripravia rodičia deťom.

V priebehu roka realizujeme aj  fotenie detí.

Vystúpením v spoločenskej sále sa deti prezentujú s hudobno-pohybovým programom, básňami a piesňami v slovenskom aj anglickom jazyku pri príležitosti Dňa matiek.

V júni spolu s deťmi slávime MDD, pripravujeme deťom program bohatý na športové súťaže, jazdu na koni a tradičnú "opekačku". Tiež pripravujeme pre deti školský výlet.

Dekorovaním predškolákov stužkami, odovzdaním knižiek na pamiatku, vyvesením tabla a posedením pri torte sa rozlúčime s predškolákmi, ale aj so školským rokom.

Tanečný krúžok

Tanečný krúžok vedie pani Mgr. Miroslava Kubovová

Realizácia: 1 x týždenne -  piatok, 45 min.

Cieľ tanečného krúžku:

 • Osvojenie si základov rôznych tanečných štýlov (moderný, dance, muzikál, rock-n-roll)
 • Zlepšenie správneho držania tela, rytmického cítenia hudby, spojenia hudby s tancom
 • Osvojenie základných tanečných krokov jednotlivých tanečných štýlov
 • Základná tanečná výchova detí
 • Všestranný pohybový rozvoj detí
 • Oboznámenie sa s rôznymi druhmi cvičenia, pohybových hier, gymnastických prvkov, tanečných kombinácií
 • Získať rytmické cítenie, orientáciu v danej skladbe, orientáciu v priestore

Keramický krúžok

Keramický krúžok vedie pani Mgr. Tamara Bejdáková

Realizácia: 1 x týždenne - utorok, 50 min.

Na keramickom krúžku sa deti venujú rôznym druhom výtvarných techník. Počnúc od modelovania až k maľbe. Pracujú s hlinou, ktorá je fascinujúcim materiálom. Práca s hlinou má liečivé a upokojujúce účinky po psychickej i fyzickej stránke. Prináša slobodu myšlienkam, zbavuje dieťa stresu, rozvíja kreativitu, jemnú motoriku.

Cieľ keramického krúžku:

 • osvojenie si základov modelovania a maľovania
 • rozvoj kreativity, predstavivosti, fantázie, originality a tvorivosti
 • rozvoj samostatnosti
 • regulácia svalového napätia, na hmatové vnímanie a koordináciu rúk a očí
 • zoznámenie detí s tradičným keramickým ľudovým remeslom
 • témy prác priradené k aktuálnemu ročnému obdobiu (jar, leto, jeseň, zima)