Nástup do MŠ

PRVÝ VSTUP DIEŤAŤA DO MŠ

Deti sa prijímajú k začiatku školského roka, alebo priebežne, podľa počtu detí na triedach a na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú si rodičia vyzdvihnú v materskej škole, alebo si ju stiahnu z webovej stránky školy.

Súčasťou žiadosti je nevyhnutné potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty a šiesty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určuje riaditeľka školy po prerokovaní s pedagogickou radou.

Presný termín zápisu detí do MŠ je rodičom zverejnený formou oznamov v MŠ, oznamov v obecnom rozhlase a tiež na webovej stránke školy a obce.

Čo potrebuje dieťa do materskej školy
 • fotokópiu preukazu poistenca zdravotnej poisťovne dieťaťa
 • papučky ( nie šľapky, nie crocs )
 • pyžamko
 • náhradné oblečenie ( uložené v skrinke )
 • cvičebný úbor ( len trieda starších detí )
 • toaletné potreby:
  •  kotúčky toaletného papiera 8 ks
  •  detské mydlo tekuté 2 ks
  • balíky hygienických vreckoviek (vyťahovacie) 2 ks
  • hrebeň ( podľa potreby )
  • zubná pasta 2 ks
  • zubná kefka 2 ks
  • prášok na pranie (len novoprijaté deti) 1 balenie

Žiadame rodičov, aby všetky veci dieťaťu označili - podpísali menom a priezviskom dieťaťa!

V materskej škole obdržíte nasledovné dokumenty, ktoré treba vyplniť a odovzdať triednym učiteľkám:
 • evidenčný lístok s údajmi dieťaťa
 • vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa prichádza
 • informovaný súhlas zákonného zástupcu (fotky na web stránke)
 • splnomocnenie o preberaní dieťaťa inou osobou ( podľa záujmu)
 • prihlášku na stravu 
Pred vstupom do materskej školy musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a musí ovládať základy stolovania.
To znamená, že dieťa nesmie nosiť plienky ( ani na spanie ) a malo by mať snahu jesť lyžicou a piť z pohára.
Dobrá rada:

Odlúčenie od rodiny je ťažká emočná situácia v živote dieťaťa. Niektoré z nich sa však adaptujú v prostredí materskej školy veľmi dobre, ťažšie je to s adaptáciou rodičov...
Dajte deťom pocítiť, že ste na ne hrdí, že ho veľmi ľúbite a pobyt medzi kamarátmi, je tá najúžasnejšia vec. Obavy vo vašich očiach mu istotu nedodajú. Často sa stáva, že dieťa je pokojné, ale keď zbadá, že rodič je neistý, ba má slzy v očiach, nechápavo sa rozplače. Dieťa je istejšie a slobodnejšie, ak má osvojené hygienické návyky a zručnosti pri starostlivosti o svoju osobu / obliekanie, obúvanie, použitie vreckovky, toaletného papiera.../.

Nerobte už odteraz za svoje deti to, čo môžu urobiť samé.
Dôverujte im, určite to zvládnu, pokiaľ ich k tomu slovne povzbudíte.

Akékoľvek otázky riešte otvorenou komunikáciou s učiteľkami, radi vám odpovedia.